• Al 10 jaar dé E-LIQUID specialist
  • 100% EU e-liquids
  • Op slechts 5 minuten van de NL grens
Min. order € 50 | Gratis verzending € 75
0
Winkelwagen (0)

Geen producten in de winkelwagen

KIES EEN CATEGORIE
Home GEZONDHEID

GEZONDHEID
Elektrisch roken en je gezondheid

 

Er wordt in de media nogal veel geschreven over de negatieve gezondheidsgevolgen van het e-roken. Er zijn ontzettend veel 'nieuwsberichten  op het internet met onvolledige, suggestieve of onjuiste informatie. Soms wordt de e-sigaret hierin zelfs beschreven als 'meer schadelijk' dan een gewone sigaret. Hoe moet je al deze berichten nu lezen? Is e-roken nu een zegen of juist een gedrocht?


 

Tegenwoordig zie je steeds meer mensen elektrisch roken. Maar wat is elektrisch roken nou eigenlijk en is het beter voor je gezondheid dan normale sigaretten? Door elektrisch te roken inhaleer je damp in plaats van rook. In talloze wetenschappelijke onderzoeken wordt beweerd dat bij elektrisch roken, behoudens de eventuele nicotine, veel minder schadelijke stoffen vrijkomen zoals bij een echte sigaret. Elektrisch roken wordt ook vaak 'dampen' of in het Engels 'vaping' genoemd.
 


Schadelijke stoffen e-sigaret

Rook van een klassieke sigaret bevat een groot aantal giftige en kankerverwekkende stoffen zoals teer, koolmonoxide, arseen (zwaar metaal), benzeen, cadmium, lood, stikstofmonoxide, cyanide, aceton, ammoniak, azijnzuur, DDT (bestrijdingsmiddel) en polonium (radioactief). Al deze verbrandingsstoffen zitten niet in de damp van een elektrische sigaret.

 

YouTube video over e-sigaretten

Aangezien beeld meer zegt dan 1000 woorden, onderstaand een YouTube filmpje waarin op een relatief eenvoudige wijze de verschillen duidelijk worden gemaakt tussen damp van een e-sigaret en de rook van een klassieke sigaret:

 

 

 

Is elektrisch roken 100% veilig?

Niets is 100% veilig. Wat we weten op dit moment is dat de damp van een e-sigaret veel minder schadelijk voor de gezondheid is dan het roken van sigaretten. Bij de verbranding van tabak komen meer dan 4.000 kankerverwekkende stoffen vrij. Die zitten sowieso niet in de damp van een e-sigaret. Wel kunnen er volgens sommige onderzoeken enkele onzuiverheden zitten in e-sigaretten. De concentraties van deze onzuiverheden zijn hierbij wel tot 450 keer kleiner dan aangetoond in een klassieke sigaret. 

 Omdat er in sommige onderzoeken enkele miniscule onzuiverheden zijn aangetroffen in een e-sigaret is een complete hysterie ontstaan om de e-sigaret aan banden te leggen. Deze onzuiverheden die gevonden worden komen voor in een concentratie 5.000 x kleiner dan in een gewone peuk. Toch zijn er als gevolg hiervan zelfs landen waar de e-sigaret is verboden, maar waar de pakjes Marlboro gewoon nog steeds op elke hoek van de straat verkrijgbaar zijn. Welk spel hier wordt gespeeld is ons compleet onduidelijk.

Met een verbod danwel een ontmoedigingsbeleid zoals wordt gevoerd in Nederland wordt volledig voorbijgegaan aan de enorme gezondheidwinst die behaald kan worden onder rokers. De e-sigaret moet worden gezien als een een alternatief voor de zwaar kankerverwekkende sigaret. En ook als een middel om te stoppen met roken. De e-sigaret is een ultieme way-out voor mensen die niet kunnen of willen stoppen met roken. Simpelweg omdat een e-sigaret veel minder schadelijk is dan het roken van tabak.

Een achterliggende reden van het ontmoedigingsbeleid is de suggestie dat de e-sigaret is bedoeld om een hele nieuwe generatie jongeren "aan de nicotine" te krijgen. Een ultieme poging van de tabaksgiganten om hun handel voor de toekomst veilig te stellen, zo stellen de tegenstanders. We begrijpen deze vrees best wel, de tabaksgiganten vertrouwen wij ook niet, echter de e-sigaret is niet eens ontwikkeld door tabaksgiganten. Zij hebben juist jarenlang geprobeerd deze ontwikkeling in de markt te dwarsbomen met gemanipuleerde lab-testen. Inmiddels is duidelijk dat de e-sigaret een serieuze bedreiging vormt voor de tabaksreuzen, waardoor men nu grote e-sigaretfabrikanten overneemt (zoals de razend populaire JUUL uit Amerika). Er is geld genoeg in de sigarettenbranche zoals je weet, en men wil wel controle houden.

Hoe het ook zij, en los van al deze achtergronden en politieke meningen, vaststaat dat dampen velen malen minder schadelijk is voor je gezondheid dan het roken van tabak. Dat kun je omarmen of tegenwerken. In sommige landen om ons heen zoals Italie, Duitsland en Frankrijk zie je inmiddels meer e-rokers op straat dan tabakrokers. Daar geldt een meer vrijere aanpak, pragmatischer. In Engeland worden rokers zelfs actief gewezen op de gezondheidsvoordelen van de e-sigaret t.o.v. de sigaret en is reclame maken daarvoor toegestaan. Er zitten daar zelfs vapeshops in ziekenhuizen, alles is gericht om rokers over te laten stappen. Helaas geldt dat niet voor ons land. In het ooit zo progressieve Nederland wordt nu een uiterst ouderwets conservatief beleid gevoerd t.a.v. de e-sigaret. Elke gelegenheid wordt door de overheid (RIVM, Trimbos) aangepakt om de e-sigaret in een zwart daglicht te zetten. Het Trimbos Instituut produceert zeer eenzijdige rapporten in opdracht van de overheid waarbij vooral ingezoomd wordt op de neveneffecten van het e-roken, en wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de grote gezondheidswinst die behaald kan worden voor de huidige groep rokers. Het gevolg van deze eenzijdige onderzoeken is een ontmoedigingsbeleid. Zo worden straks smaakjes verboden (want die zijn louter bedoeld 'om jongeren aan de nicotine te krijgen')  en zal er op termijn een verbod komen op online verkoop. In het land der blinden...


  

Voor wat betreft de lange termijn effecten van e-roken is duidelijk dat verder onderzoek nodig is. Hierover is simpelweg nog te weinig data beschikbaar. Er komen langzamerhand steeds meer rapporten over elektrisch roken. Hieruit blijkt steeds dat elektrisch roken velen malen minder schadelijk is dan klassieke sigaretten. Maar het is niet 100% veilig, in e-sigaretten kunnen nog altijd onzuiverheden voorkomen, hoewel in zulke kleine concentraties. Daarnaast worden e-sigaretten nog niet altijd aanbevolen als je wilt stoppen met roken. Dit komt omdat de e-sigaret nog steeds niet wordt gezien als een effectief 'stoppen-met-roken-alternatief' zoals de nicotinepleister. De politiek in Nederland ziet de e-sigaret liever niet en doet er alles aan om het gebruik te ontmoedigen. Een absurde situatie vinden wij, en een gemiste kans voor de politiek om de uiteindelijke doelstelling van een rookvrije generatie te gaan halen. Het normaliter zo progressieve Nederland slaat internationaal een flater als het om het beleid gaat t.a.v. elektrisch roken. Dat beleid is namelijk dermate ouderwets en conservatief dat je je ervoor schaamt. In landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland is men vele malen milder, beschouwen ze de e-sigaret als een beter alternatief en zie je vervolgens enorme gezondheidswinst behaald worden onder rokers. 

 

Alternatief voor gewone sigaretten

Wat we in elk geval wél kunnen zeggen is dat het dampen van een e-sigaret veiliger is dan het roken van tabak. Voor mensen die moeilijk kunnen stoppen met roken of juist graag willen blijven roken kan de elektrische sigaret dus een goed alternatief zijn. De e-sigaret is tevens een goede keuze als je je nicotineverslaving graag wil afbouwen. Dat kan vrij gemakkelijk door het nicotineniveau in de e-liquids zeer geleidelijk en in je eigen tempo af te bouwen tot nul door de liquids te mixen. Van een nicotineniveau van 18mg naar 16mg naar 14mg naar 12mg etc. is vrij simpel te regelen. Dat is met sigaretten niet mogelijk. Uiteindelijk is geheel stoppen met roken en/of dampen natuurlijk het beste wat je kunt doen.
 

 

Financiële belangen

Er wordt veel geschreven over elektrisch roken en de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Realiseer je dat de financiële belangen in deze sector erg groot zijn (van tabaksindustrie tot aan overheid) en de berichtgeving niet altijd zuiver objectief is. 
 

Ook de politiek worstelt met dit nieuwe fenomeen,  tot aan het Europees Parlement toe! Men heeft wel degelijk oog voor de positieve gezondheidsaspecten van het e-roken t.o.v. de klassieke sigaret, maar het e-roken druist volledig in tegen het jarenlang gevoerde anti-rookbeleid. Roken is dankzij dit gevoerde beleid min of meer verbannen uit het algehele straatbeeld, maar komt nu via een zijweg (in de vorm van een e-sigaret) weer terug! Men is  bevreesd dat hierdoor weer méér mensen zullen beginnen met roken, vooral de kwetsbare groep jongeren. De politiek is dus argwanend en ziet de e-sigaret als een doordachte 'opstap' van de tabaksindustrie naar de echte sigaret. Een soort Paard van Troije dus.


Daarnaast levert de e-sigaret op dit moment geen directe bijdrage aan de Staatskas in de vorm van accijns. Niemand zal hardop beweren dat dit argument meetelt, maar het moet politici op zijn minst een dubbel gevoel geven. Dit is een miljardenbusiness, ook voor de overheid! Inmiddels valt de e-sigaret, net als klassieke sigaretten en shag, onder de Tabakswet. Niet uitgesloten is dus dat er in de nabije toekomst accijnzen worden geheven op elektrische sigaretten en e-liquids. 


 

E-sigaret : positief en negatief in beeld

We kunnen in elk geval stellen dat de e-sigaret een 'verwarrend' product is voor de politiek alsmede voor het publiek.  Logisch is dan ook dat berichtgeving over de e-sigaret soms positief en dan weer negatief is. Het enige advies wat wij kunnen geven is : probeer alle berichtgeving, zowel positief als negatief, enigszins te plaatsen binnen deze context.


 

 

NIEUWE LONGZIEKTE DOOR E-SIGARET?


 

Een mooi voorbeeld van hoe 'nieuws' over de e-sigaret wordt verdraaid is de in augustus 2019 nieuw ontdekte longziekte in de Verenigde Staten. Dit nieuws is wereldwijd in alle kranten en op alle goede en minder goede nieuwssites in dikke chocoladeletters verschenen. De e-sigaret wordt hierin overal als 'de boosdoener' weggezet. In elk bericht wordt het advies meegegeven om de e-sigaret niet meer te gebruiken. In sommige landen werd direct een verbod op e-sigaretten ingevoerd. Ook in Nederland pleitte, niet geheel ontoevallig binnen enkele dagen na dit nieuws, longarts van Toorn voor een verbod op de e-sigaret in ons land.


Het zou gaan om meer dan 450 jonge en gezonde mensen die deze nieuwe longziekte hebben gekregen als direct gevolg van de e-sigaret.Wat is er dan werkelijk aan de hand?
De overeenkomst is inderdaad dat deze jonge mensen allemaal een e-sigaret gebruiken. Echter, en dat lees je nergens, betreft het in al deze gevallen zelf-in-elkaar-geknutselde-e-sigaretten in combinatie met zelf-in-elkaar-gemixte-vloeistof met THC. Aldus ging het simpelweg om een manier om high te kunnen worden, de e-sigaret was slechts het instrument om marihuana, in de vorm van THC-olie toe te dienen. Deze e-sigaretten en zelfgemaakte e-liquid substanties werden in Amerika gewoon op straat verkocht door enkele gasten die snel rijk wilden worden. De Amerikaanse markt is dus een soort 'jungle' vergeleken met de Europese markt. De markt in de USA is totaal niet gereguleerd, en dan krijg je dit soort praktijken.

Nergens anders ter wereld speelt deze problematiek. Het RIVM in Nederland geeft aan dat er in Nederland geen gevallen bekend zijn van mensen die als gevolg van een e-sigaret aan de beademing liggen. Dat komt omdat de Europese markt veel beter gereguleerd is en er veel meer controle op vape producten plaatsvindt. Voordat een nieuw vape product op de EU markt mag komen wordt dit product onderworpen aan minimale voorschriften.Oktober 2019
Ook worden er in Nederland enkele gezondheidsklachten gemeld (8) die gelinkt zouden kunnen worden aan het gebruik van een e-sigaret. Nog onduidelijk is of deze berichten kloppen, en of deze gezondheidsklachten inderdaad het gevolg zijn van het gebruik van een e-sigaret. Mogelijk hebben deze mensen ook een periode klassieke sigaretten gerookt. Longartsen roepen in krantenkoppen op tot een totaalverbod op e-sigaretten. Er zijn namelijk 8 klachten gemeld. Een totaalverbod op pakjes sigaretten zou natuurlijk ook kunnen, maar daarover wordt in alle berichtgeving met geen woord gerept.

Allergie
Het is bekend dat sommige mensen allergisch zijn voor één van de hoofdbestanddelen van e-vloeistoffen ; PG oftewel propyleen glycol. Een allergie komt echter bij alle soorten producten voor. Dat lijkt geen reden te moeten zijn voor een totale boycot op e-sigaretten. Miljoenen gebruikers van de e-sigaret zijn juist enorm geholpen met dit alternatief voor de klassieke sigaret.

Alle gekheid op een stokje, de gevolgen van dit soort nieuwsberichten voor de e-sigaret als alternatief voor de zwaar kankerverwekkende sigaret zijn natuurlijk enorm. Politici en andere hoogwaardigheidsbekleders grijpen dit "nieuws" direct aan om kamervragen te stellen om de e-sigaret verder te verbannen. Tegenstanders van de e-sigaret grijpen dit soort valse berichtgeving direct aan om hun gelijk te halen.

Interview Jeroen Pauw (BNNVARA) met longarts van Toorn klik HIERLees HIER meer info

 

Nicotine

Nicotine is een giftige stof. Zoals gezegd kan e-liquid nicotine bevatten, dit is een keuze van de gebruiker. Nicotine is een organische, stimulerende en verslavende stof die voorkomt in tabaksplanten. Nicotine is schadelijk voor de gezondheid, het verhoogt o.m. de hartslag en vernauwt de bloedvaten waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Nicotine verhoogt tevens het risico op een hartinfarct, op trombose en maakt op termijn de huid grauwer en slapper. Bij vrouwen kan het een vervroegde overgang veroorzaken. Mannen kunnen er impotent van worden. Ten slotte wordt door nicotine de ademhaling versneld en genezen wonden en botbreuken langzamer bij mensen onder invloed van nicotine.

 

Schadelijkheid van nicotine

Er is echter nooit aangetoond dat nicotine kankerverwekkend is. Wel is aangetoond dat nicotine de apoptose vertraagt. Apoptose is het proces waarbij cellen in ons lichaam zichzelf vernietigen (een soort "zelfdoding" van de cel). Dat proces wordt door ons lichaam in werking gezet nadat deze cellen ongewenst, gemuteerd of beschadigd zijn. Het lichaam "ruimt" dit soort cellen dus zelf op. Indien dit proces wordt vertraagd door het gebruik van nicotine kan kanker zich eerder ontwikkelen. Nicotine draagt in die zin dus wel bij aan het ontstaan van kanker. 

 

Nicotine in sigaretten en e-sigaretten

In een gewone sigaret worden deze schadelijke stoffen allemaal toegevoegd met als reden dat zo de nicotine beter opgenomen wordt in het lichaam. In een sigaret zit vaak ongeveer 0,8mg nicotine. Dat betekent dat er in één pakje van 20 sigaretten 16mg. nicotine zit wat wordt opgenomen in het lichaam. Bij een e-sigaret gebruik je e-liquid: een vloeistof dat verpakt is in een flesje. Deze liquid stop je in de e-sigaret waar het in verdampt wordt als je het inhaleert. Uit onderzoek is gebleken dat het lichaam één derde van de geïnhaleerde nicotine opneemt. Bij e-liquid kan het verschillen hoeveel nicotine er in zit maar over het algemeen is 1ml. e-liquid goed voor 12 mg nicotine, waarvan het lichaam dus 4 mg opneemt. Een flesje e-liquid van 10 ml staat dus gelijk aan 3 pakjes sigaretten.

 

BioNic e-liquid

Er is overigens ook een e-liquid op de markt met een nicotinevervanger (BioNic™). Veel e-rokers zijn hier erg tevreden over. BioNic™ is een 100% plantaardig product en heeft dezelfde werking als nicotine echter zónder de schadelijke gezondheidseffecten.
Meer informatie hierover vindt je hier.

 

Voor wie is de elektrische sigaret niet geschikt?

Hoewel een elektrische sigaret veel minder schadelijk is voor de gezondheid dan de klassieke sigaret is het niet geschikt voor;

   mensen die op dit moment niet roken

   zwangere vrouwen
   vrouwen die borstvoeding geven

   personen onder de 18 jaar

   personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

   personen met een verhoogde bloeddruk

   personen die medicatie gebruiken tegen depressies of astma

   diabetici


Neem bij twijfel éérst contact op met je huisarts voordat je tot aanschaf van een e-sigaret overgaat. 

 

Geen roker? Geen e-sigaret!

Niet met een klassieke sigaret, maar ook niet met een e-sigaret! Roken en/of dampen is verslavend. Ook e-roken met nicotinevrije liquids raden wij deze groep mensen af! Verslaving ontstaat niet alleen door de nicotine (lichamelijk), maar ook door het gebruik, de houding en de gewoonte (psychisch). De e-sigaret moet worden gezien als een vervangend product voor de zeer ongezonde en dure klassieke sigaret. Het is dus zeker niet onze bedoeling om niet-rokers enthousiast te maken voor het roken en/of dampen!

 

Bijwerkingen e-liquid

Soms komt het voor dat mensen allergisch blijken te zijn voor Propyleen Glycol. De oplossing is dan om e-liquids te gebruiken zonder PG.  De liquid kan soms ook maagzuur veroorzaken, net als wanneer je veel te veel sigaretten hebt gerookt. Verlaag in dat geval het nicotinegehalte in de liquid, of gebruik een andere smaak of ander merk. Overige klachten waar je last van kunt krijgen bij het gebruik van e-sigaretten zijn irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op ziekte. Uiteraard is deze kans minder groot dan wanneer je klassieke sigaretten rookt, maar de kans is wel hoger dan wanneer je niet rookt.

 

Extra drinken bij gebruik e-sigaret

Ook trekt PG water aan waardoor je meer vocht verliest. Zorg er dus voor dat je meer vocht inneemt (extra drinken dus). Indien je begint met de elektrische sigaret (en dus stopt met de klassieke sigaret) kunnen zich wellicht enkele ‘kwaaltjes’ voordoen, gerelateerd aan de omschakeling. Zoals een droge keel, gevoelige tanden, droge lippen, schorheid of hoesten. Veelal gaan deze problemen binnen een periode van twee weken vanzelf weer weg. Deze kwaaltjes zijn dus niet zozeer te wijten aan het e-roken, maar juist aan het stoppen met klassiek roken.

 

Meerokers bij e-sigaretten

Damp van een e-sigaret is niet schadelijk, is kleurloos en geeft geen neerslag van teer of andere schadelijke stoffen. Het kan wel een geur afgeven aan de omgeving, afhankelijk van de smaak die je dampt. Deze geur is slechts heel even aanwezig en 'blijft niet hangen'. De nicotine wordt voor 98% door ons lichaam opgenomen tijdens het e-roken. Het restant wordt in de lucht binnen enkele seconden afgebroken in moleculaire deeltjes die niets meer met nicotine te maken hebben. Meedampen van die residustoffen is dus nauwelijks mogelijk, maar de PG, die de damp maakt, kan wel allergische reacties opwekken op de luchtwegen van derden.

 

Factsheet e-sigaret Trimbos Instituut

Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos Instituut, heeft een factsheet over elektrisch roken gemaakt met waardevolle informatie. 

Lees hier de factsheet van het Trimbos instituut over de e-sigaret.


 

Meer informatie over e-roken?

Wil je zelf graag meer informatie inwinnen over de voor -en nadelen van het e-roken, gebruikerservaringen lezen, reacties en opinies bekijken, dan kun je o.m. terecht op de volgende websites :

   Trimbos Instituut                                        

   Kenniscentrum e-roken (KCER)

   Elektrisch Roken Forum

   Acvoda Actiecomité voor dampers

   Stichting Elektrisch Dampen (Stelda)

 


Overtuigd van de voordelen van e-roken?

Ga dan niet moeilijk doen en start ermee. Alles is beter dan die pakjes sigaretten, je hebt niets te verliezen. Maak een keuze!
 

 


 

  • Ruim assortiment
  • 100% EU kwaliteit
  • Het beste advies
  • Makkelijk bereikbaar
  • Nét over de grens met NL
 
 

MINIMUM ORDERBEDRAG € 50
GRATIS VERZENDING VANAF € 75*

HEXA - VUSE - WEGWERPVAPES VANAF € 150