• Al 12 jaar dé E-LIQUID specialist
  • 100% EU e-liquids
  • Op slechts 5 minuten van de NL grens
info@e-liquidwinkel.nl
0
Winkelwagen (0)

Geen producten in de winkelwagen

KIES EEN CATEGORIE
Home De e-sigaret ligt onder vuur

De e-sigaret ligt onder vuurDe e-sigaret ligt onder vuur

Oktober 2021
 

De e-sigaret ligt onder vuur. De politiek ziet het simpelweg niet zitten. Men wil graag naar een rookvrije samenleving, dus moeten alle producten zoals sigaretten en e-sigaretten worden ontmoedigd. Zien roken doet roken namelijk. Het beleid is daarom gericht op ontmoediging, de e-sigaret wordt gezien als een probleem en niet als een oplossing. Het gevolg daarvan is duidelijk : de e-sigaretbranche wordt doorlopend geconfronteerd met zware boetes en beleidswijzigingen zoals het smaakjesverbod, daarna volgt een accijnsheffing en daarna hoogstwaarschijnlijk een online verkoopverbod.


Best vreemd allemaal. Het gaat over het meest revolutionaire alternatief, het meest effectieve stopmiddel en het meest gebruikte stopmiddel (volgens de Europese Comissie) voor de kankerverwekkende sigaret. Nederland telt nog ruim 2.000.000 volwassen tabaksrokers, en dat aantal daalt slechts mondjesmaat. In een ideale wereld zouden deze miljoenen mensen morgen gewoon stoppen met roken, de praktijk is echter anders. De reeds 40 jaar durende campagne van de overheid om mensen te laten stoppen met roken heeft op die laatste groep rokers opvallend weinig effect. Deze groep lijkt minder te motiveren met de "erkende" hulpmiddelen zoals pleisters en spray's. Ook het verhogen van de prijs middels extra accijnzen heeft slechts een beperkt effect. De enorme prijsstijgingen van de laatste jaren hebben relatief weinig effect gehad op de hoeveelheid tabakrokers.


Het lijkt onmogelijk om met het huidige beleid en de erkende hulpmiddelen te komen tot een forse vermindering van het aantal rokers in Nederland, laat staan te komen tot een volledig rookvrije samenleving. Wat is dan toch de reden om de e-sigaret te negeren, te ontkennen en te ontmoedigen? En waarom blijven tegelijkertijd tabaksigaretten relatief gemakkelijk verkrijgbaar zoals bij tankstations en de Primera's. Wat is hier aan de hand? Welk spel wordt gespeeld?


De e-sigaret is slecht voor je gezondheid?

Laten we allereerst vaststellen dat een klassieke tabaksigaret ontzettend slecht is voor de gezondheid. Tabaksrook bevat, aantoonbaar via een simpele labtest, al meer dan 4.000 giftige stoffen waarvan er zeker 70 kankerverwekkend zijn. Daarnaast bevat tabaksrook vernietigende stoffen voor je longen zoals teer en koolstofmonoxide. Ook weten we al decennia lang wat de langetermijn effecten zijn van het roken van tabak, die zijn desastreus. Per jaar sterven er 20.000 mensen aan de gevolgen van rookgerelateerde ziekten.

E-liquid, de vloeistof die nodig is voor de e-sigaret, bevat geen kankerverwekkende stoffen. E-liquid bestaat uit de basisstoffen PG en VG, twee niet-carcinogene stoffen welke al veelvuldig voorkomen in allerlei voedingsmiddelen. Daarnaast bevat e-liquid foodgrade smaakstoffen en al dan niet nicotine.

In sommige onderzoeken naar de e-sigaret zijn (sporen van) aldehyden ontdekt die bij verhitting en inhalatie vrijkomen en kunnen leiden tot irritaties van de luchtwegen. Ook in parfums, tapijt, haarlak, schoonmaakmiddelen en geurverfrissers kom je deze stoffen tegen. Wat de langetermijn effecten zijn van het gebruik van e-liquid met smaakjes in een e-sigaret is echter nog niet bekend, daarvoor is de e-sigaret nog te kort op de markt. In de afgelopen 15 jaar zijn er overigens nog geen noemenswaardige ziektebeelden ontdekt, behoudens enkele allergische reacties. Wij schatten in dat dit beeld over 10 en 20 jaar hetzelfde is aangezien er bij normaal gebruik van de e-sigaret simpelweg geen kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Feit is dat er enorme verschillen zijn in de hoeveelheid kwalijke stoffen tussen een tabaksigaret en een e-sigaret. Niet voor niets stelt het onafhankelijk onderzoek van Public Health England – onderdeel van het Britse Ministerie van Volksgezondheid vast dat een e-sigaret minstens 95% minder schadelijk is voor de gezondheid dan een normale sigaret. Persoonlijk denken wij dat deze 95% nog aan de voorzichtige kant is. Vergelijk simpelweg de hoeveelheid kwalijke stoffen tussen tabak en e-sigaretten, dan praten we over een verschil van minimaal 99,99%. Waarschijnlijk is de 5% marge door Public Health England bedoeld voor de enigszins onzekere langetermijneffecten van de e-sigaret.

 

Gemanipuleerde onderzoeken

Bij verkeerd gebruik of door manipulaties van de e-sigaret kunnen metalen in de damp van een e-sigaret ontstaan. In enkele lab onderzoeken zijn deze metalen in de damp van een e-sigaret aangetoond. Dit zou kunnen omdat e-liquid in de e-sigaret wordt verdampt door een metalen verwarmingselementje, een zgn. 'coil'. Door verkeerd gebruik, bijv. door te weinig e-liquid in de tank te doen of door de originele batterij te vervangen voor een zwaardere batterij, kunnen deze metalen ontstaan. In beide gevallen verbrandt dan de coil waardoor er schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. De concentraties van metalen die uit een gemanipuleerde test vrijkomen worden gemeten door een rookmachine. Het inhaleren van de damp met een doorgebrande coil is voor een mens onmogelijk dus komt in de praktijk niet voor. Indien een e-sigaret op normale wijze wordt gebruikt komen er geen metalen vrij en is er dus niets aan de hand. 
 

Valse media aandacht

Gemanipuleerde onderzoeken waarbij de e-sigaret verkeerd wordt gebruikt krijgen telkens veel media aandacht. Zo stond er in 2015 op de voorpagina van de Telegraaf, Metro en het Algemeen Dagblad in chocoladeletters "E-sigaret 15 keer meer kankerverwekkend". Het resultaat van een volledig gemanipuleerde test door een laboratorium in de USA waarbij de normale batterij van een e-sigaret werd vervangen door een veel te zware batterij. Vervolgens werden er schadelijke stoffen gemeten en dat was direct 'wereldnieuws'. Nergens werd melding gemaakt van het feit dat er sprake was van een gemanipuleerde test. Zo blijkt nieuws dus ook gewoon business; hoe opmerkelijker de kop - hoe meer mensen er klikken - hoe meer advertentie-inkomsten. Dat 6 maanden later bleek dat dit laboratorium allerlei nauwe banden met Big Tobacco had kreeg daarna een melding op pagina 17 van dezelfde krant. 

Helaas zijn dit soort nieuwsberichten oorzaak van het negatieve beeld wat is ontstaan onder de bevolking. Meer dan 75% van de Nederlanders denkt inmiddels dat e-roken net zo slecht is als gewoon roken. Dat is pertinent onjuist, maar wel het resultaat van dit soort valse berichtgeving. Lees hier meer over deze valse berichtgeving in de diverse media.


Nederlandse longartsen pleiten voor totaalverbod op e-sigaret

Vanwege de negatieve uitingen, gemanipuleerde testuitslagen en de onzekere langetermijn effecten van het gebruik van e-sigaretten nemen sommige longartsen liever het zekere voor het onzekere en adviseren om de e-sigaret niet te gebruiken (voorzorgsprincipe). Deze longartsen willen niet dezelfde situatie als met de opkomst van tabak, waarbij decennia later pas bleek hoe schadelijk dit eigenlijk is. Overigens is er wel een verschil met de situatie van 50 jaar geleden toen al duidelijk was dat er teer en koolstofmonoxide en vele andere kankerverwekkende stoffen in tabak zaten. Dat is met de e-sigaret toch echt anders.

 

 
Opmerkelijk
Longarts Leon van den Toorn pleit
voor een totaalverbod op de e-sigaret
Sommige longartsen beoordelen de e-sigaret, net als een klassieke tabak sigaret, als "slecht voor je gezondheid". Deze groep longartsen, onder aanvoering van de Nederlandse longarts Leon van den Toorn, krijgt veel publieke ruimte en media aandacht. Toen de e-sigaret in 2020 als schuldige werd aangewezen voor de vele doden onder jongeren in Amerika (later bleek dit gewoon een ordinaire drugsoorzaak te hebben, wordt ook wel EVALI genoemd) wist longarts van den Toorn niet hoe snel hij deze gelegenheid moest aangrijpen om te pleiten voor een totaalverbod op e-sigaretten. Dhr. van den Toorn schoof diezelfde avond nog aan tafel bij Pauw. In Nederland waren volgens hem inmiddels 9 acute gezondheidsklachten gemeld. Wat voor soort acute klachten dit waren werd in de uitzending niet duidelijk. En of deze acute klachten direct verband hielden met het gebruik van een e-sigaret is de vraag. Zo weten we bijvoorbeeld dat veel van de klachten verband houden met een allergische reactie. Dat komt onder dampers al jaren voor en is algemeen bekend. Allergische reacties kunnen daarbij best heftig zijn, voldoende heftig om opgenomen te worden, maar is niet iets wat zou moeten leiden tot een algemeen verbod. Er zijn ook mensen die allergisch zijn voor pinda's en daardoor in een ziekenhuis terechtkomen. Dat lijkt echter geen reden om te pleiten voor een verbod op pindakaas.
Dagelijks sterven in Nederland 55 mensen als direct gevolg van het roken van tabak. We tellen op dit moment dus 9 gezondheidsklachten over de e-sigaret op 400.000 e-sigaret gebruikers in Nederland in de afgelopen 15 jaar. Pleiten voor een totaalverbod op de e-sigaret is dan op zijn minst opmerkelijk. Je zou toch haast denken dat dhr. van den Toorn een dubbele agenda hanteert. Kijk de aflevering van Pauw hieronder terug.


 

 
 
 
      

 

Internationale longartsen zien e-sigaret als meest effectief hulpmiddel

Er zijn ook longartsen die een andere, meer genuanceerde mening hebben. Gelet op de enorm grote verschillen aan slechte stoffen tussen een sigaret en een elektronische sigaret zien zij de e-sigaret als een beter, minder schadelijk alternatief. Zij realiseren zich welke enorme gezondheidswinst er kan worden behaald onder de rokers als zij allemaal zouden overstappen op de e-sigaret. De e-sigaret dient hier als "harm reduction" product maar ook als zeer effectief hulpmiddel om te stoppen met roken. Een voorbeeld van dit beleid vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk. De e-sigaret zit daar, mede door de visie van dit Engelse longartsencollectief, in het ziekenfondspakket. In Britse ziekenhuizen is zelfs plaatsgemaakt voor vapeshops, artsen wijzen hun rokende patienten actief op dit betere alternatief. Dit beleid blijkt succesvol, het aantal tabakrokers in Engeland daalt razend snel, met enorme collectieve gezondheidswinst als gevolg. Binnen no-time is Engeland 'schoon' als dit beleid wordt voortgezet.
 
 
Aantal volwassen tabakrokers (18+) in Engeland
2011 19,8% 
2012 19,3%
2015 16,9%
2019 13,9%
Bron : Office for National Statistics


Engeland voert al jaren een actief 'harm reduction' beleid waarbij rokers in grote getalen kunnen overstappen van tabak naar de elekrische sigaret. Het resultaat van dit beleid kun je zien aan bovenstaande tabel, elk jaar stopt een record aantal tabakrokers dankzij de e-sigaret waardoor het tabaksgebruik in Engeland enorm snel daalt.

Professor Linda Bauld van het UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies zegt hierover het volgende :
“Het Verenigd Koninkrijk heeft een liberale benadering genomen ten aanzien van e-sigaret gebruik. En heeft gekozen het gebruik van deze consumentenproducten te ondersteunen voor rokers die ervoor kiezen om ze te gebruiken. Dit is controversieel geweest en andere landen hebben een veel restrictievere benadering genomen. Deze nieuwe cijfers die de afname van roken bij volwassenen tonen, naast de gestage daling van het oppakken van roken bij de jeugd, geven aan dat elektronische sigaretten misschien een doorbraak voor de strijd tegen roken  kunnen zijn. We weten echter dat veel rokers nog steeds voorzichtig zijn met deze producten en denken dat ze zo schadelijk zijn als tabak. Dat moet veranderen gezien de positieve trend die we zien uit deze cijfers, die gehandhaafd moet worden. ”

Interessant is het om eens te kijken naar de ontwikkeling van het aantal rokers in Nederland. Het resultaat van het huidige overheidsbeleid dus :


 
Aantal volwassen tabakrokers (18+) in Nederland
2011 26,3% 
2012 23,9%
2015 25,9%
2019 21,6%
Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek


Een zwabberend resultaat voor Nederland zoals je kunt zien in bovenstaande tabel. Een aanzienlijk deel van de daling vanaf 2015 wordt overigens, ironisch genoeg, ingevuld door de elektrische sigaret. Zonder de e-sigaret zou er sprake zijn van een minimale daling. Een pakje sigaretten is vanaf 2015 ongeveer 5 keer is verhoogd wat bewijst dat prijsverhogingen weinig effect meer blijken te hebben op de laatste groep rokers.

Volgens het Trimbos Instituut doen elk jaar maar liefst 35% van de volwassen rokers een of meerdere serieuze stoppogingen. Dat gebeurt o.m. met behulp van de erkende middelen zoals pleisters en sprays. Hoe effectief zijn deze middelen dan nog eigenlijk? De daling van het aantal rokers in de afgelopen jaren is per slot van rekening vrijwel volledig toe te schrijven aan de e-sigaret. Duidelijk is dat de erkende hulpmiddelen als pleisters en spray's hun succes hebben gehad in de afgelopen 30 jaar, maar voor de huidige resterende groep rokers hebben ze weinig tot geen toegevoegde waarde. Naar ons idee zijn ze simpelweg niet effectief meer voor de huidige groep hardcore rokers. 

De minimale daling van het aantal rokers in Nederland is het resultaat van het huidige conservatieve en behoudende beleid. Ter onderbouwing van dit beleid wordt steevast verwezen naar de eenzijdige rapporten van het RIVM en het Trimbos Instituut. Elk negatief neveneffectje van de e-sigaret wordt door hen zorgvuldig onderzocht zodat de politiek iets in handen krijgt waarmee ze kunnen slaan. De e-sigaret moet en zal in een zwart daglicht worden gezet, linksom of rechtsom. Dat rechtvaardigt namelijk de ingezette politieke lijn.


Smaakjesverbod

Het gevolg van het ontmoedigingsbeleid voor e-sigaretten is o.m. het smaakjesverbod. Er komt een smaakjesverbod voor e-sigaretten omdat smaakjes bedoeld zouden zijn om jongeren aan te trekken (1) en er aanwijzingen zijn dat e-sigaretten een opstap zou zijn voor jongeren naar echte tabak (2). Laten we deze twee stellingen eens nader onder de loep nemen aangezien deze maatregel enorme gevolgen gaat hebben.

1. Smaakjes trekken jongeren aan
Smaakjes kunnen misschien jongeren aantrekken. Er zijn altijd jongeren die willen expirimenteren en starten met e-sigaretten omdat ze benieuwd zijn naar de smaakjes en het willen proberen. Zo zijn jongeren, en dat zal altijd zo blijven, ook als het verboden is, misschien juist dan wel meer. Indien de e-sigaret er niet zou zijn zouden dezelfde hoeveelheid  jongeren waarschijnlijk gaan expirimenteren met tabak. Dat kun je ook zien aan de statistieken. Het gebruik van rookproducten onder jongeren daalt redelijk stabiel, al jarenlang.

De vraag is of de e-sigaret met al haar smaakjes zorgt voor een stijging van het gebruik van rookproducten onder jongeren. Het antwoord hierop is neen. Het gebruik van 'rookproducten' (hier vallen sigaretten en e-sigaretten onder) daalt al jaren onder jongeren, zie onderstaande tabel. De e-sigaret is in de periode vanaf 2014 steeds populairder geworden onder rokers, maar onderstaande tabel toont juist aan dat dit niet geldt voor het gebruik onder jongeren. De e-sigaret, met al haar smaakjes, heeft dus precies in de periode dat de e-sigaret aan populariteit heeft gewonnen (2014-2019) niet gezorgd voor een stijging van het rookgedrag onder jongeren. 


 
Grafiek Rookgedrag onder jongeren van 16-20 jaar

Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek

 
Nu zou men als argument nog kunnen gebruiken dat de daling onder jongeren groter zou zijn geweest als de e-sigaret er niet was geweest. Dat argument valt echter onder 'het betere giswerk', dit is onmogelijk te onderzoeken.

2. Opstap naar tabak
Het zou best kunnen dat er jongeren zijn die starten met een e-sigaret en vervolgens gaan roken. Het lijkt ons niet heel realistisch dat veel jongeren dit doen (van een nicotinevrije aardbeiensmaak naar een nicotinehoudende-tabaksrook-sigaret), maar het is niet uitgesloten.  Echter, en daar moet je dan ook naar kijken, er zijn ook jongeren die een omgekeerde route bewandelen. Jongeren dus die al jaren tabak roken en overstappen op de e-sigaret vanwege de smaakjes. Dit effect is onderzocht door de Universiteit van Maastricht in samenwerking met het RIVM. Uit dit recente onderzoek blijkt dat je niet kunt stellen dat de e-sigaret met alle smaakjes leidt tot een stijging van het aantal jongeren die gaan roken.

Wat de politiek zich zou moeten afvragen is : neemt het gebruik van tabaksproducten onder jongeren nu toe door de komst van de e-sigaret met smaakjes? Het statistische antwoord hierop is nee. Het gebruik van tabak / e-sigaretten onder jongeren daalt al jaren. De e-sigaret heeft niet gezorgd voor een stijging van rookproducten onder jongeren. Er is dus helemaal geen probleem met e-sigaretten, smaakjes en jongeren.

De stelling dat smaakjes zijn bedoeld om jongeren aan te trekken en dat de e-sigaret voor jongeren een opstap is naar tabak is dus gemakkelijk gezegd omdat iedereen zich dit kan voorstellen, maar beiden stellingen blijken eenzijdig gericht en statistich gezien onjuist. Toch blijft de politiek beiden stellingen steevast aanhalen en blijkt geen oog te hebben voor de meest recente onderzoeken. 


Gevolgen smaakjesverbod

Smaakjes verbieden levert eigenlijk alleen maar problemen op voor de inmiddels 400.000 e-sigaretgebruikers, vrijwel allemaal zware ex-rokers. Een groot deel van hen heeft al meerdere stop pogingen gedaan, met pleisters of anderszins. En juist de e-sigaret heeft hen geholpen om definitief afscheid te kunnen nemen van tabak. Smaakjes hebben hierbij een essentiële rol. Door een smaakje te kiezen wat niks met tabak te maken heeft, bijv. menthol of mint, creëer je een grotere afstand naar tabak. Naar verloop van tijd ben je de sigaret gewoon vergeten, en vind je het zelfs vies. De meeste e-rokers die voorheen niet van de sigaret konden afblijven zijn zielsgelukkig met de e-sigaret en ervaren direct enorme voordelen t.a.v. hun gezondheid. In geen enkel onderzoek van het RIVM of Trimbos Instituut is deze groep ondervraagd.

Een smaakjes verbod heeft dus grote gevolgen voor de huidige volwassen groep e-rokers, oftewel ex-rokers. Het vermoeden bestaat dat een groot deel onder hen weer gaat beginnen met roken als er een smaakjesverbod komt. Of dat men zelf gaat brouwen, met alle risico's t.a.v. de gezondheid als gevolg. Via internet kun je vrij gemakkelijk aan e-liquid met aroma komen, de grens stopt niet bij België op het web. De vraag is of je dat als Nederland moet willen. In Amerika heeft het 'zelf brouwen' geleid tot veel doden (EVALI) omdat mensen niet exact weten wat er wel en niet in e-liquid kan of mag. Na een evt. smaakverbod gaat er e-liquid en aroma Nederland binnenkomen uit allerlei windstreken in de wereld, ongecontroleerd en niet geregistreerd. De gezondheidsrisico's hiervan zijn enorm. Het handhaven van een smaakjesverbod is, juist door het wereldwijde internet, volgens ons onuitvoerbaar. Een smaakjesverbod is vooral symboolpolitiek.

De huidige groep jongeren die wil expirimenteren met een sigaret of e-sigaret zal door het smaakjesverbod overigens niet groter of kleiner worden. Verwachting is dat jongeren dan alleen wat sneller zullen kiezen voor Marlboro sigaretten. Chapeau voor de politiek dus!
 

Duale rokers

De e-sigaret wordt door de politiek, opmerkelijk genoeg, nog steeds niet gezien als een "erkend hulpmiddel" om te stoppen met roken. Ondanks het zichtbare succes van de e-sigaret, de inmiddels honderduizenden tevreden, en helaas niet ondervraagde, e-rokers (ex-rokers) en talloze internationale en recente onderzoeken die aantonen dat de e-sigaret het meest effectieve middel is om te stoppen met roken blijft men in Nederland de e-sigaret zien als een probleem. De oorzaak hiervan ligt ondermeer bij het Trimbos Instituut. Volgens het Trimbos Instituut gebruikt meer dan 80% van de e-rokers daarnaast ook nog tabak. Dit zijn volgens het Trimbos dus 'duale gebruikers'. Het Trimbos beweert vervolgens dat er "aanwijzingen zijn" dat duaal gebruik zelfs schadelijker voor je gezondheid is dan het alleen roken van tabak. Ja leest u die laatste zin nog maar eens. In feite wordt hier gezegd dat mensen die nu tabak roken beter kunnen blijven roken dan onderzoeken of de e-sigaret voor hen een uitkomst biedt.

Het percentage van 80% duale rokers volgt uit een jaarlijks gezinsonderzoek onder een paar honderd huishoudens door het Trimbos Instituut. Door wat vragen en antwoorden uit dit onderzoek te combineren is men uitgekomen op deze 80%. En dus is de conclusie : de e-sigaret is niet effectief. Tenenkrommend! Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan onder onze klanten en hieruit blijkt juist dat meer dan 80% van de e-rokers geen tabak meer aanraakt. Hetzelfde geluid horen wij ook van andere shops. Het werkelijk aantal duale rokers ligt volgens ons dus eerder bij 20%. 

Opmerkelijk is het dus op zijn minst dat hier geen fatsoenlijk onderzoek naar is verricht. Indien dit wel het geval zou zijn zou de e-sigaret met stip zijn gestegen als meest effectieve middel om te stoppen met roken. En dus zou het politieke beleid totaal anders geweest kunnen zijn, van ontmoediging naar aanmoediging. Echter door de gefabriceerde informatie uit een jaarlijks terugkerend Trimbos gezinsonderzoekje wordt de e-sigaret beschouwd als een "niet effectief middel" om te stoppen met roken, en dus kan men de ingezette politieke lijn blijven volgen en het gebruik ervan ontmoedigen. Nog steeds wordt er zwaar ingezet op de bekende stopmiddelen zoals nicotinepleisters en sprays, met vrijwel nul resultaat op het aantal rokers. De e-sigaret is veruit het meest effectieve middel om te stoppen met roken, zo blijkt ook uit allerlei internationale onderzoeken. Het is absurd dat er geen fatsoenlijk onderzoek heeft plaatsgevonden voor zo'n belangrijk thema voor de volksgezondheid. Er is blijkbaar geen interesse bij de Nederlandse politiek hiervoor.

 

EU wetten nadelig voor de volksgezondheid

Het huidig ingezette beleid in Nederland (en overigens ook in vele andere EU landen) is een voorbeeld van regels die nadelig voor de volksgezondheid werken. Want de e-sigaret heeft een aantoonbare en enorme schadebeperkende werking. Door onzinnige regels zoals een smaakjesverbod worden veel minder rokers in de gelegenheid gesteld om te stoppen met roken. Ook alle andere onzinnige regels hebben geen ander doel dan het gebruik van e-sigaretten moeilijker te maken, en dat heeft niets met volksgezondheid van doen. Volgens ons moet je een e-sigaret zien als een soort nicotinepleister, als een beduidend minder schadelijk alternatief voor een moeilijk verslaanbare verslaving onder de bevolking. Er zijn na ruim 40 jaar anti-rook-beleid nog steeds meer dan 2 miljoen rokers in Nederland! Daarnaast is de e-sigaret vele malen effectiever als je wilt stoppen met roken dan pleisters en spray's. De e-sigaret is een ultieme en effectieve way-out voor rokers.

Politieke moed

Ons advies richting de politiek en Paul Blokhuis (CU) : start direct een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de e-sigaret als stopmiddel en erken daarna dat de e-sigaret zeer effectief is in de strijd tegen tabak. Wijs rokers daarna op de voordelen van het gebruik van een e-sigaret t.o.v. een klassieke sigaret en gebruik de e-sigaret als effectief middel om te stoppen met roken. Dan ga je enorme stappen maken richting een rookvrije samenleving. Het is uw plicht als volksvertegenwoordiger!

Dat daarvoor enige politieke moed nodig is realiseren wij ons terdege. De politiek moet dan namelijk gaan erkennen dat ze het verkeerd gezien hebben. Maarja, door nieuwe inzichten kun je ons inziens beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Met het huidige beleid worden rokers namelijk op grote schaal onthouden van het meest effectieve alternatief en dat is kwalijk. De politiek is wat ons betreft daarmee verantwoordelijk voor de velen jaarlijkse doden als gevolg van het gebruik van tabak. Men sluit namelijk bewust de ogen voor een aantoonbaar uitstekende alternatief. Staatssecretaris Paul Blokhuis weet volgens ons best dat het zo is, maar hij speelt liever politiek-correctheidje, en wil liever geen gezichtsverlies lijden. De held. Je zal het maar op je geweten hebben. 

 Hans Hertroijs
Ex-roker voor 30 jaar
Fervent voorstander van de e-sigaret in de strijd tegen tabak
Eigenaar van E-liquidwinkel 

  Hans Hertroijs     22-10-2021 12:30     Reacties ( 1 )
Reacties (1)
 xpmxvMAf -  09-08-2023

1

  • Ruim assortiment
  • 100% EU kwaliteit
  • Het beste advies
  • Makkelijk bereikbaar
  • Nét over de grens met NL